Stakit stativ kasket…

Har dit børnehavebarn sproglige udfordringer? Er det sprogligt aldersvarende? Er du tvivl hvordan du bedst hjælper og støtter?

Som forælder har vi afgørende betydning i forhold til børns sproglige udvikling! Vi har mange timer sammen med barnet, og har derfor sammen med pædagogerne de bedste forudsætninger for dialog med barnet.

Derfor er det meget vigtigt, hvordan vi snakker med børnene. Dels er det vigtigt for barnet her og nu, men også for at sikre, at barnet har de bedst mulige sproglige forudsætninger ved skolestart og senere læseindlæring. Som sprogvejleder har jeg herunder listet en række anbefalinger til, hvordan I som forældre kan støtte jeres barns sproglige udvikling:

  • Leg med sproget – det øger barnets sproglige opmærksomhed. Sig mange rim og remser, syng mange sange, tal om modsatte ord, leg med ordlyde og bogstavlyde, fortæl historier og lav vrøvleord. Læs bøger og kig på/tal om bogstaverne og de tilhørende lyde. Fx – hvad rimer på skov? Hvor mange ting i køkkenet begynder med s? Hvad er det modsatte af stor? Tante Tove tog to teboller til teen osv.
  • Gentagelser er vigtige! Når barnet finder tryghed i situationen og relationen frigives ressourcer til at orientere sig om nyt. Udnyt derfor de rutiner/aktiviteter, som barnet kender og er trygge i til at sprogstimulere. Det kan fx være på puslebordet, når I dækker bord, under måltidet eller i bilen. Der er stor forskel på hvor mange gange et barn, skal høre et ord før det tilegner sig det, og begynder at bruge det i sit eget aktive sprog, så gentag, gentag og gentag.
  • Sæt ord på barnets verden. Fortæl hvad du gør, når du er sammen med barnet. Børn der hører mange ord, lærer mange ord. Forklar ord som barnet ikke kender i forvejen. Relater gerne til noget barnet kender. Lad barnet deltage i rengøring, madlavning, tøjvask, indkøb osv. – tal sammen, om det I gør. Ved at sætte ord på verden, hjælper du barnet med at knytte forbindelse mellem ord og ords betydning. Undgå derfor også gerne at sige den eller det – brug i stedet ordet for genstanden. Sprogtilegnelse sker i konkrete og for barnet forståelige situationer, hvor ordene får betydning direkte ud af sammenhængen.
  • Børn forstår mange flere ord i forhold til, hvor mange de selv bruger aktivt. Denne forskel bliver mindre i takt med at barnet bliver ældre og selv får større aktivt ordforråd. Så når barnet fx siger ”Mig tur. Mig bus”, så er det vigtigt, at I som forældre udvider barnets sætninger ved Fx at sige ”Ja, i dag var du på tur og du var ude at køre i bus.”
  • Barnets tilegnelse af sprog sker i samspil med andre, hvor samspillet mellem sprog og handling giver mening for barnet. Yngre børn finder mest mening i at være i dialog om de kære og det nære – det konkrete og det, de kan se. Større børn kan begynde at tale om noget, der skal ske og noget, der er sket. Vær i dialog, når du taler med dit barn. Tal og lyt på skift, så barnet øver turtagning og dialog. Vent på barnets svar, giv tid og opmuntring – det giver talelyst. Lad som udgangspunkt dit barn svare selv, hvis andre henvender sig til det.
  • Mange er de sproglige ”fejl”, som børn laver skyldes, at de tester hypoteser. Hvis et barn siger: ”Jeg spisede pizza” tester de om ordet spiste, skal bøjes på samme måde som ordet cykle. Dette er ikke en forkert eller en dårlig udvikling. Tvært imod viser det, at barnet er i fuld gang med at øve sig og i at lære sprog. For at hjælpe barnet bedst muligt, gentager man barnets sætning korrekt – ”Ja, du spiste pizza”.
  • Stil åbne spørgsmål, når du taler med barnet. Spørgsmål, der kan svares med et ja eller et nej inviterer ikke til dialog. Indled spørgsmål med hv-ord – det inviterer barnet til at komme sprogligt ”på banen”.
  • Tal ikke baby-sprog. Sig ikke ”Skal mor lyne Lauras jakke?”. Sig i stedet ”Skal jeg lyne din jakke?” Sig heller ikke Øf-gris, Muh-ko, fut-tog osv. Lær i stedet barnet, at det er en ko, og den siger muh. Den måde tager længere tid for barnet at lære, frem for at lære det korrekt fra starten af. Tal derfor normalt og i rigtige sætninger med dit barn.
  • Anerkend dit barns sprog og vis vilje til at forstå det. Hvis dit barn udtaler noget forkert, skal du som udgangspunkt ikke rette på barnet, men i stedet for gentage sætningen korrekt. Fx hvis barnet siger: ”En stor dullerod”, så svarer du ”Ja, det er en stor gulerod”. Vær gerne selv ekstra tydelig i udtalen af de ord/lyde, der er svære for barnet.
  • Vær nærværende i dialogen med dit barn. Hav øjenkontakt, vær opmærksom på barnets bidrag i samtalen og lad disse få reel indflydelse i kommunikationen. Det er vigtigt at svare, gentage og udvide barnets sætninger – tilegnelse af sprog sker igennem anvendelse af sprog!

Afslutningsvis vil jeg nævne, at forskning viser, at jo flere ord, jo længere sætninger og jo mere dialog et barn møder, jo bedre sprog og større ordforråd får barnet. Nyere dansk forskning viser modsat tidligere, at forældrenes uddannelsesniveau ikke spiller en afgørende rolle i forhold til børnenes ordforråd, men at elementer som samtale, højtlæsning og sang har en stor effekt!

Nå ja, og så er der jo den der sut…. Det er svært at udvikle sit sprog med en sut i munden. Sutten bruges ved trøst og puttetid, så ud med den. :0)

Læs også

Vegansk smoothiebowl

Smoothiebowl er en super nem og lækker måde at få sin morgenmad på. Den kan spises med lækker

Marts Favoritter

Hver måned viser jeg mine egne favoritter – og det er ikke nødvendigvis det allernyeste eller fra de

Rød pastasalat med spinat og chorizo

Hermed måske en af sommerens allerskønneste pastasalater. Den er smækfyldt med smag og mæthedsfornemmelse og den er både